Zapraszamy do kontaktu

Addres Salonu:

 

Agnieszka Dudoń Luxury Make-Up Studio
ul. Berbeckiego 2/5 (1 piętro)
44-100 Gliwice
NIP 2220754972

 

Tel: +48 515-077-571

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agnieszka Dudoń Luxury Make-Up Studio z siedzibą Berbeckiego 2/5, 44-100 Gliwice, PL, NIP: PL2220754972, w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: info@agnieszkadudon.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Agnieszka Dudoń Luxury Make-Up Studio z siedzibą Berbeckiego 2/5, 44-100 Gliwice, PL, NIP: PL2220754972, e-mail: info@agnieszkadudon.pl. 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych. 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat. 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).